Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων ο τελικός πίνακας με τα αποτελέσματα ανάδειξης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων επί του τελικού πίνακα έως την ερχόμενη Τρίτη.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα των αποτελεσμάτων.