Παρεμβάσεις για ασφαλέστερη μετάβαση και αποχώρηση των μαθητών από το 22ο  Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, πραγματοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων. Μετά την κατασκευή πεζοδρομίων και ειδικού διαχωριστικού, από την Τεχνική Υπηρεσία, το τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών υλοποίησε παρεμβάσεις που υπέδειξε το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών. Ουσιαστικά, υπάρχει τετραπλή προστασία των μαθητών, καθώς:

- τοποθετήθηκε παλλόμενο προειδοποιητικό σήμα
- κατασκευάστηκε το διαχωρισμένο πεζοδρόμιο μπροστά από το σχολείο
- έγινε επαναδιαγράμμιση της διάβασης, που τοποθετήθηκε πλέον μπροστά στις ράμπες
- τοποθετήθηκαν κάγκελα στο απέναντι από το σχολείο πεζοδρόμιο.
Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο την προστασία των μαθητών, αλλά και την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών, για τους μαθητές που διασχίζουν τον δρόμο.