Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση  θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα. Οι θέσεις αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων, http://dide.tri.sch.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) της Κ.Υ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από 21-8-2015 έως 27-8-2015.