Από τη Διεύθυνση Υγείας και Κ.Μ. Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι έχουν αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (>Ενημέρωση>Κενές Θέσεις Φαρμακείων>ΠΕ Τρικάλων) οι υπάρχουσες κενές θέσεις των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κατά την 31η Μαΐου 2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις θέσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από το Ν. 4281/14, μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου και θα κριθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου με τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991.

Η επόμενη διαθέσιμη περίοδος για αιτήσεις θα είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2016.