Πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου Δ.Σ. στην ΔΕΥΑ Πύλης. Όπως αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και μέλος της δημοτικής επιχείρησης κ. Γ. Κουτσονάσιος «το 15ο θέμα αφορούσε τον ορισμό μέλους Δ.Σ. ως απασχολούμενο στην ΔΕΥΑ και ορισμό αποζημίωσης αυτού. Προτάθηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Γ. Κωσταρέλος το ποσό των 280 ευρώ μηνιαίως λόγω απασχόλησης του στην ΔΕΥΑ. Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και μέλος του Δ.Σ.της ΔΕΥΑΠ κ. Γιάννης Κουτσονάσιος καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας ότι «είναι προκλητικό τις μέρες που διανύουμε να ορίζουμε αποζημίωση για οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. Ουσιαστικά η ΔΕΥΑΠ δεν κερδίζει τίποτα. Αν θέλουμε κάποιο υπάλληλο να βοηθά στο έργο της επιχείρησης, ας επιλέξουμε έναν νέο επιστήμονα της περιοχής».