Το «πράσινο φως» άναψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας για την πρόσληψη 24 ατόμων στο δήμο Πύλης. Οι προσληφθέντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες σε θέματα πολιτικής προστασίας, για το τρέχον έτος και για διάστημα δύο μηνών.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

-Είκοσι (20) εργατών γενικών καθηκόντων (ΥΕ)

-Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτων (∆Ε)

-Δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου (∆Ε)