Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης, κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του ανάδοχου – εργολάβου κ. Γεωργίου Σκαλιάπα σύμβαση, με σκοπό την υλοποίηση του έργου  «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου και Νεράιδας».

Έργου που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 34.634,15 ευρώ συν Φ.Π.Α. 7.965,85 ευρώ, βάσει της αριθμ. 3/2015 μελέτη Δήμου και έκπτωση μετά την δημοπρασία σε ύψος 29%. Ως χρόνος υλοποίησης και κατασκευής του έργου ορίζεται η διάρκεια των οκτώ μηνών.