Ο Δήμος Πύλης εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πύλη Ανάπτυξης» πραγματοποίησε ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πύλης.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κ. Μαράβας, απήυθυνε χαιρετισμό, αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος και στα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε για τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στις προβλεπόμενες δράσεις αλλά και για το Δήμο γενικότερα. Τόνισε τη σπουδαιότητα συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα, που ενισχύουν την απασχόληση και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε Δήμων και ειδικότερα απομακρυσμένων περιοχών, όπως ο Δήμος Πύλης. Κλείνοντας, ευχήθηκε να υπάρξει συνέχεια της συνεργασίας με τους εταίρους που συμμετείχαν στην Πράξη αλλά και με επιχειρήσεις της περιοχής προκειμένου να υλοποιηθούν νέες παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.
Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) κ. Χρήστος Νάκος, αναφέρθηκε στα θετικά οφέλη της υλοποίησης του Έργου στο Δήμο Πύλης, για τους 60 ωφελουμένους και για τους συμμετέχοντες φορείς και κήρυξε την έναρξη της ημερίδας.
Στη συνέχεια, ο κ. Απόστολος Νάρης, Διευθυντής του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του  Έργου «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», τα αποτελέσματα αυτών και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους. Ειδικότερα οι επιμέρους δράσεις περιελάμβαναν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, συμβουλευτική υποστήριξη και  προώθηση επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δικτύωσης με τοπικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις για την απεικόνιση των δεδομένων απασχόλησης στο Δήμο Πύλης.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Βοϊτσίδη Κων/νου, Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός και επιχειρηματικός κλάδος λόγω της οικονομικής κρίσης, στις δυνατότητες ανάπτυξης του Δήμου και των πιθανών επιχειρηματικών δράσεων και στα νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και έκλεισε η ημερίδα.