Η Πράσινη Κιβωτός ενημερώνει ότι υλοποιεί, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος  LEADER για την Π.Ε Τρικάλων, το πρόγραμμα «Ανάδειξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων – Κόζιακας Περτούλι».
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων ανάδειξης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων, στην ευρύτερη περιοχή Κόζιακα – Περτουλίου, μέσα από την έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων, τα οποία μπορούν να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής με την κινητοποίηση και συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
Στην προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής υλικού για την δημιουργία και έκδοση λευκώματος για την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τα τοπικά προϊόντα και τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, ζητάμε συνεργασία, πληροφορίες και προτάσεις με πολίτες, φορείς και κοινωνικές ομάδες για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους Έργου http://perkoz.prasinikivotos.gr/index.php