Πολλοί κάτοικοι ορεινών περιοχών του νομού μας (με μειωμένο εισόδημα) δικαιούνται και φέτος το επίδομα (έως 600 ευρώ), με τις διαδικασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι δήμοι του νομού μας ήδη καλούν τους κατοίκους των χωριών που εντάσσονται στη σχετική κατηγορία να προσέλθουν στα ΚΕΠ μέχρι και το τέλος του έτους (31/12/2015) για να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να εισπράξουν στη συνέχεια την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Η εισοδηματική ενίσχυση ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.
Μια σημαντική ενίσχυση σε χαλεπούς καιρούς…

Τ.Π.