Στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 6.000.000 ευρώ, για το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις Επιχειρήσεις Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.
Ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας υποβλήθηκαν 3.159 αιτήσεις και εγκρίθηκαν, μέχρι στιγμής, 2.652 με το συνολικό προϋπολογισμό των εγκεκριμένων αιτήσεων να ανέρχεται σε 2.953.000 ευρώ.
Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις ΕΠΑ, ενώ όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για να επισπευσθεί η εκταμίευση του ποσού της επιδότησής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι τις  23 Οκτωβρίου.
Υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο…

Τ.Π.