Με τα πιο μελανά χρώματα περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί στο χώρο της Υγείας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο  ΕΚΑΒ  Θεσσαλίας Γιάννης  Γούλας. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Λάρισας «τα  12 ασθενοφόρα που παρέλαβε η Περιφέρεια αφορούν τα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Δεν χρησιμοποιούνται όμως γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί». Πληρώματα και διασώστες διαθέτουν μόνο η Ελασσόνα και η Πύλη και μόνο εκεί χρησιμοποιούνται τα νέα ασθενοφόρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καλαμπάκα υπάρχει παρκαρισμένο καινούργιο ασθενοφόρο αλλά δεν μπορεί να μετακινηθεί καθώς δεν υπάρχει προσωπικό.
Οι εργαζόμενοι απέχουν από τις δευτερογενείς μεταφορές, εξιτήρια και επανεξετάσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία και στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα σοβαρά  προβλήματα που  αντιμετωπίζουν…

Τ.Π.