Όσο περνούν τα χρόνια ολοένα και περισσότεροι νεοεισερχόμενοι φοιτητές προτιμούν να εγγραφούν σε τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το λύκειο αποφοίτησής τους. Η οικονομική κρίση είναι φανερό ότι έχει συντελέσει ώστε όλο και περισσότεροι υποψήφιοι να επιλέγουν σχολές στον τόπο κατοικίας τους ή κοντά σε αυτόν ώστε να μπορούν να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιορίζοντας το κόστος των σπουδών τους.

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ για την περίοδο από το 2001 έως το 2011 σε 46 από τους 54 νομούς το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που εισάγονται σε τμήμα που ανήκει στον ίδιο νομό με το λύκειο αποφοίτησής τους καταγράφει αύξηση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στο νομό Τρικάλων (κατά 735,5%!) από 0,3 το 2001 σε 2,6 το 2011.

Ψηλά βρίσκεται και ο νομός Μαγνησίας εμφανίζοντας αύξηση 242,6% και ο νομός Καρδίτσας (87,4%) σε αντίθεση με το νομό Λάρισας που καταγράφεται μείωση της τάξης του 9,9%.

Προφανώς τα νούμερα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα από το 2011 έως και σήμερα όπου η οικονομική κρίση βρίσκεται στην κορύφωσή της…

Τ.Π.