Το «πράσινο φως» άναψε τελικά ο ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδος Ηλίας Τσέλιγκας για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στη Σαρακίνα.

Στην απόφαση που εκδόθηκε περιγράφονται οι όροι που πρέπει να τηρήσει η εταιρεία ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW, που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο µε αριθμό 299, του δημοτικού διαμερίσματος Σαρακίνας του Δήμου Καλαμπάκας.

Στην απόφαση λήφθηκε υπόψη και το σχετικό έγγραφο του τοπικού συμβουλίου Σαρακίνας που καταθέτει μια σειρά από όρους και περιορισμούς που πρέπει να τηρηθούν.

Η τελική απόφαση στην κυβέρνηση…

Τ.Π.