Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης άρχισε να συλλέγει τα αιτήματα για την κάλυψη χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων από τα υπουργεία της χώρας για την πάγιων αναγκών τους, τόσο στις κεντρικές τους υπηρεσίες όσο και στους φορείς τους οποίους εποπτεύουν.

Ήδη δημοσιεύτηκαν τα αιτήματα που έχει καταθέσει τα υπουργείο Υγείας όπου μάλιστα ζητείται για την Καλαμπάκα η κάλυψη 5 θέσεων για προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Οι θέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της καταγραφής των αναγκών σε προσωπικό των υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και αναμένεται να καλυφθούν σταδιακά με νέο προσωπικό.

Επίσης αναμένεται η πρόσληψη επιτυχόντων από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και η επαναπρόσληψη εργαζομένων, οι οποίοι είτε απολύθηκαν είτε εντάχθηκαν στο καθεστώς διαθεσιμότητας.

Όλα αυτά προσεχώς, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό πλαίσιο…

Τ.Π.