Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων για συμμετοχή στη δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου κατοικιών με συστήματα φυσικού αερίου, που έληγε χθες.
Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι οι αιτούντες (πολλοί εκ των οποίων Θεσσαλοί) να έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου αποκλειστικά μέσα στο χρονικό διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 14 Αυγούστου 2015.

Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης και ότι καταβλήθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου, θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2015.
Η παράταση δόθηκε με απόφαση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις, να προλάβουν να προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών… 

Τ.Π.