Ένα ειδικό πρόγραμμα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου με έκτακτα μέτρα, κατά την περίοδο του Πάσχα, θα υλοποιήσει το ΕΚΑΒ. Η κάλυψη θα γίνει με ανάπτυξη, σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Ασθενοφόρων.

Ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλίας θα κινούνται όλο αυτό το διάστημα τέσσερα ασθενοφόρα, από ένα σε κάθε νομό. Στον τομέα της Λάρισας θα κινείται ασθενοφόρο στην Εθνική οδό Τεμπών - Αιγάνης μέχρι Μεγ. Μοναστήρι, στον τομέα του Βόλου θα κινείται στην Εθνική οδό από Μεγ. Μοναστήρι μέχρι και Αγ. Θεοδώρους, στον τομέα των Τρικάλων θα κινείται στην Εθνική οδό Τρικάλων-Καλαμπάκας και στον τομέα της Καρδίτσας θα κινείται στην Εθνική οδό Λάρισας-Καρδίτσας-Αθηνών.

Το ΕΚΑΒ μάλιστα προτρέπει όλους τους οδηγούς για σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας και του κράνους και ασφαλή οδήγηση με τήρηση των κανόνων του ΚΟΚ.

Επίσης, παρακαλεί για τη σωστή χρήση του «166» και την κλήση του μόνο σε καταστάσεις που είναι αναγκαία η επείγουσα βοήθεια.

Μακάρι να μη χρειαστεί…

Τ.Π.