Με δημόσια προκήρυξη θα καλυφθούν οι θέσεις των γενικών διευθυντών των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που θα αντικαταστήσουν τους γενικούς γραμματείς, θέση την οποία κατήργησε η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο οι γενικοί διευθυντές θα αναλάβουν μόνιμα καθήκοντα στο πλαίσιο του νέου ρόλου που θα αποκτήσουν οι δομές.

Οι νέες αλλαγές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα γίνουν σε επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου στο οποίο θα συμπεριληφθεί η αποκοπή των επτά δομών από την άσκηση ελέγχων σκοπιμότητας και η μετάβασή τους σε ένα πλαίσιο όπου ως ανεξάρτητες αρχές θα εποπτεύουν τους δήμους. Επιπλέον ένας μέρος των αρμοδιοτήτων που κατείχαν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα περάσει στους ΟΤΑ.

Όλα αυτά βέβαια σε συνεννόηση με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ…

Τ.Π.