Για άλλη μια χρονιά το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε λειτουργία την online ηλεκτρονική σελίδα για την ενημέρωση των ψηφοφόρων σχετικά με το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

Στην ειδική εφαρμογή ο ενδιαφερόμενος αρκεί να εισάγει τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης) και η εφαρμογή θα του εμφανίζει σε ποιο σημείο ψηφίζει.
Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του ΥΠΕΣ όλοι οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δουν το εκλογικό διαμέρισμα που υπάγονται, όχι όμως, ακόμη, το εκλογικό τμήμα αφού δεν έχουν καταρτιστεί οι εκλογικοί κατάλογοι που είναι ενημερωμένοι με τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι και 31 Οκτωβρίου του 2014.

Η εφαρμογή για τους ενδιαφερόμενους βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm 

Τ.Π.