Ποσό 40 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες της χώρας κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς των μαθητών, που αφορούν τη σχολική περίοδο 2015-2016. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 4.343.600 ευρώ, εκ των οποίων 1.029.000 ευρώ δίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Στους υπόλοιπους νομούς μοιράζονται 1.528.900 ευρώ στη Λάρισα, 621.400 ευρώ στη Μαγνησία και 1.164.300 ευρώ στην Καρδίτσα.
Τα συγκεκριμένα ποσά , θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων…

Τ.Π.