Σε εφιάλτη μετατρέπεται κάθε καλοκαίρι η εύρεση αίματος στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με κύρια θύματα της έλλειψης αυτής (κυρίως τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο) τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και λευχαιμία, αιμορροφιλικούς, παιδιά και ηλικιωμένους.

Την ίδια στιγμή όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μακεδονία» στα χαρτιά παραμένει προς το παρόν η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού εθνικού μητρώου εθελοντών αιμοδοτών. Πρόκειται για μία προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), ενώ στόχος του είναι η καλύτερη οργάνωση και η αποδοτικότερη λειτουργία των συλλόγων και των φορέων του εθελοντικού κινήματος αιμοδοσίας.

Η λειτουργία του πλέον μετατίθεται για το τέλος του έτους…

Τ.Π.