«Μπουρλότο» στις συμβάσεις παραχώρησης βάζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Υποστηρίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, δεν πρέπει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Έτσι λοιπόν, αν το ΕΕΣ επιμείνει, αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα πρέπει να καλύψει και το κοινοτικό 95%, δηλαδή 1 δισ. ευρώ, σε μια εποχή που δεν μπορεί να καλύψει... ούτε καν το δικό του 5%. Ταυτόχρονα τινάζει στον αέρα το τρέχον ΕΣΠΑ.

Μια ακόμα καταστροφική απόφαση για την χώρα…

Τ.Π.