Στην τελική έγκριση θέσεων για του δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα προχώρησε, με απόφασή του που αναρτήθηκε στη «Δι@ύγεια», το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συνολικά εγκρίθηκαν 57 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 461 συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Στον κατάλογο των 461 θέσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 1 έτος, περιλαμβάνονται και 9 θέσεις για τον δήμο Τρικκαίων. Θέσεις που δεν υπήρχαν στην πρώτη κατανομή και στην αρχική απόφαση της 1ης Ιουλίου, που τροποποιήθηκε…

Τ.Π.