Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν οι ΔΕΘ-Helexpo και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), ανοίγοντας ένα νέο πεδίο κοινών δράσεων και σύσφιξης των σχέσεών τους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του εθνικού εκθεσιακού φορέα για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και προσέγγιση του επιχειρείν ανά την Ελλάδα. 

Η συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία επισφραγίστηκε από τις υπογραφές του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκου Ποζρικίδη και του προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΒΘΚΕ, Απόστολου Παπαδούλη, προβλέπει, μεταξύ άλλων: την από κοινού διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων οικονομικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και γενικότερου περιεχομένου ή σχετικού με τις δράσεις των δύο φορέων, συμμετοχή του Συνδέσμου σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις του εθνικού εκθεσιακού φορέα, τη διοργάνωση από τη ΔΕΘ-Helexpo επιχειρηματικών αποστολών με παράλληλη διερεύνηση νέων αγορών για λογαριασμό του ΣΒΘΚΕ.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, αποτελεί την συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας της περιοχής κι έναν από τους πέντε περιφερειακούς συνδέσμους της χώρας, με πλούσια δράση.

Η ΔΕΘ-Helexpo παραμένει συνεπής στην πολιτική της δημιουργίας στενότερων δεσμών με σημαντικούς φορείς, οργανώσεις και θεσμούς, ώστε να διαχύσει το έργο της ανά την Ελλάδα και να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διευρύνοντας την πρόσβασή της σε όλη τη χώρα.