Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας στα πλαίσια των δράσεών της διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Υδατικό δυναμικό της Λίμνης Πλαστήρα και άδειες χρήσης νερού».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14-2-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο “ Kazarma”  (περιοχή Λίμνης Πλαστήρα) με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα

10:30 – 11:00 - Καλωσόρισμα Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ.Δημήτριου Τσιαντή

     - Χαιρετισμός Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημάρχου Μουζακίου  

       κ. Γεώργιου Κωτσού

     - Χαιρετισμοί επισήμων

11:00 – 11:20 «Άδειες χρήσης νερού» 

Εισηγητής: Σακελλαρίου Θωμάς, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καρδίτσας

11:20 – 12:20 «Η νέα εποχή μετά την έγκριση σχεδίων. Διαχείριση υδάτων στα 

               διαμερίσματα Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος. Προβλήματα και Προοπτικές» 

Εισηγητές:  

-  Μπαρμπούτης Αναστάσιος, μέλος ΔΣ της ΕΘΕΜ, μέλος Δομής 

 Υδατικών πόρων του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

- Γκούμας Κων/νος, Γεωπόνος, πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλάδας

                          Παρεμβάσεις: Αλεξάκος Φώτιος, Δήμαρχος Καρδίτσας

12:20 – 13:00 «Περιβαλλοντική θεώρηση του οικολογικού Δυναμικού της Λίμνης 

                             Πλαστήρα»

                       Εισηγητής: Τέγος Αριστοτέλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 

                       Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ

Παρεμβάσεις: Στάλιας Θεοδόσης, Δ/ντης Υδροηλεκτρικού σταθμού Λίμνης  

Πλαστήρα Μεσοχώρας

13:00  Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις  

13:30 Γεύμα