Στην πρόσληψη προσωπικού δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) προχωρά ο δήμος Καλαμπάκας. Με τις προσλήψεις αυτές θα καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών του.
Ειδικότερα θα προσληφθούν:
4 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)
2 Χειριστές εκχιονιστικών μηχανημάτων (ΔΕ)
1 Χειριστές Ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) ΔΕ
1 Χειριστές Φορτωτή ΔΕ
2 Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών ΔΕ
3 Οδηγοί ΔΕ
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350253) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία εννέα (9) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Από 23/12/2015 έως 31/12/2015).