Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) ανατίθεται η υλοποίηση της μελέτης για το θέμα της ύδρευσης στο Μαυρέλι. Μετά από σχετική απόφαση του δημάρχου Καλαμπάκας, Χρήστου Σινάνη, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, ανατίθεται στο ΙΓΜΕ η υλοποίηση της μελέτης «Υδρογεωλογική αναγνώριση» , στην Τ.Κ. Μαυρελίου, Δ.Ε. Τυμφαίων, του Δήμου Καλαμπάκας , αντί του ποσού των 700 ευρώ με Φ.Π.Α. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται για να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει με την ακαταλληλότητα του νερού.