Δύο συνεδριάσεις έχει προγραμματίσει για σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας.

Αρχικά στις 7:30 το απόγευμα θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Τ.Κ Αγναντιάς

2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Τ.Κ Οξύνειας

3. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καλλιρρόης - Χώρου υποδοχής επισκεπτών

4. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καλλιρρόης (κτίριο αποθήκης)

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Κατασκευή στέγης στο Κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης» και απευθείας  ανάθεση

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας καυσοξύλων στο Δημοτικό δάσος του οικισμού Αχελινάδας Τ.Κ. Μαυρελίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2015.

7. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για κοινοποίηση απόφασης (υπόθεση Μαρίας Τσέκλεμα)

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού 

9. Δέσμευση πιστώσεων.

Θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση στις 9 το βράδυ με θέμα  περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Καστράκι».