Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εργολαβίας, εγκαταστάθηκε και ο δεύτερος εργολάβος για να συνεχίσει την «Αισθητική Αναβάθμιση της Τ.Κ. Θεόπετρας του Δ. Καλαμπάκας».
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής με τη δεύτερη εργολαβία θα γίνουν στην Τ.Κ. Θεόπετρας παρεμβάσεις στην είσοδο του οικισμού στη θέση της σημερινής γέφυρας Θεόπετρας, η οποία μετά τη δημοπράτηση νέας γέφυρας σε άλλη θέση θα χρησιμοποιείται ως πεζογέφυρα. Θα γίνει πλακόστρωση της σημερινής οδού στην προέκταση της γέφυρας αλλά και του οδοστρώματος αυτής μιας και ομολογουμένως διαθέτει αξιόλογη αισθητική αξία. Με αυτή επιχειρείται «ενοποίηση» του χώρου του πάρκου Θεόπετρας και του χώρου όπου βρίσκεται το πρώην Τυροκομείο, το οποίο μετατρέπεται σε χώρο για κοινωφελή χρήση με αντίστοιχη αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
Η Θεόπετρα με το Μουσείο, το Σπήλαιο, το παλιό τυροκομείο και το Πάρκο, αποκτά ιδιαίτερη πολιτιστική και τουριστική σημασία και γίνεται ιδανικός χώρος επίσκεψης σχολείων.
Ένας χώρος που θα παρέχει την ευκαιρία στον επισκέπτη να συνδυάσει πολλές και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες επιλογές. Δημιουργούνται χώροι που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών σε δραστηριότητες αναψυχής, θα διευκολύνουν την παραμονή τους στο χώρο, θα τους «επιτρέψουν» να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και να επιδοθούν σε δραστηριότητες οικολογικού και μορφωτικού χαρακτήρα.