Ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4039/2012, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν στο Δήμο Καλαμπάκας το Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των ζώων τους .

Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ζώου, αποτελεί παράβαση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου και επιφέρει την επιβολή προστίμου .
Τηλέφωνα επικοινωνίας Δήμου Καλαμπάκας : 2432350281-283.