Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., συντονιστής εταίρος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου «Τουριστική Ανάπτυξη και Απασχόληση: Συμπράξεις και Συνέργιες στην ΠΕ Τρικάλων» διοργανώνει σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη» του Δήμου Καλαμπάκας εκδήλωση δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων της πράξης:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18: 00 - 18:15 Προσέλευση – Εγγραφή Συμμετεχόντων.
18:15 – 18:30 Έναρξη  Εκδηλώσεις - Χαιρετισμοί
18:30– 18:45 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων της «Αναπτυξιακής Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».   Εισηγητής:  Παναγιώτης Πάτρας, Διευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».      
18:45 – 19:00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (e – Trikala A.E.)» Εισηγητής:  Γεώργιος Γοργογέτας Υπεύθυνος Προγραμμάτων e – Trikala A.E.
19:00 - 19: 15 Διάλειμμα καφέ
19:15 – 19:30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων της «ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ» Εισηγητής: Χρ. Σινάνης ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ
19:30 – 19:45 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων της «Ζωής Βαδράτσικα & ΣΙΑ  Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή» Εισηγητής: Ιωάννης Πάλλας, Στέλεχος της  «Ζωής Βαδράτσικα & ΣΙΑ  Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή»
19:45 – 20:00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων του «Συλλόγου Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων» Εισηγητής: Φαμίσης Σωτήρης  Πρόεδρος «Συλλόγου Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων»
20:00 – 20:30 Απονομή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στους Ωφελουμένους της Πράξης
20:30 - 21:00 Μπουφές - Λήξη εκδήλωσης