Η  ΠΕΔ Θεσσαλίας  καλεί τα μέλη της γενικής συνέλευσης στο ετήσιο τακτικό συνέδριο  με τίτλο « Τα οικονομικά των Δήμων της Χώρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑΛ  (Τέρμα Τυχερου  Λάρισας).
Τα θέματα του συνεδρίου είναι :
Οικονομική κατάσταση των Δήμων της χώρας. Απολογισμός Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων της ΠΕΔ Θεσσαλίας με εισηγητή τον κ.  Γεώργιο Κωτσό  Πρόεδρο ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Μουζακίου.
Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ Θεσσαλίας από 01/04/2013 έως 30/09/2015 με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο  Κουφογάζο πρόεδρο Εποπτικού Συμβούλιου ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πύλης.
Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των επικεφαλείς  παρατάξεων.