Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2015 μεταξύ του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή  κ. Λεωνίδα Μπακούρα και του αντιπροέδρου της Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Βασιλείου Ντούλα  συζητήθηκε ενδελεχώς το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τη σύνδεση και τροφοδότηση του αστικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας  τόνισε  τη σημαντικότητα του φυσικού αερίου ως μια ουσιαστική λύση στο ενεργειακό αδιέξοδο του οικιακού, εμπορικού και βιοτεχνικού τομέα, εξυπηρετώντας σε πρώτη φάση την πλειονότητα των Δημόσιων και Δημοτικών κτιρίων και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του Δήμου, ενώ περαιτέρω ανάπτυξη θα πραγματοποιείται με κριτήρια την εξυπηρέτηση των περισσότερων αιτήσεων σύνδεσης και την πυκνότητα του πληθυσμού. Με αυτά τα δεδομένα, ξεκινώντας κατά  το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από την ΕΠΑ Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία προμήθειας των απαραίτητων υλικών και θα δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των τοπικών αρχών και φορέων. Επίσης θα καθοριστούν οι τελικές μελέτες όδευσης σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του Δικτύου Διανομής και να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για την χειμερινή περίοδο του 2016.

Η έναρξη των εργασιών κατασκευής προγραμματίζονται για το δίκτυο Μέσης Πίεσης μήκους 2,9 km (1 km 8΄΄ και 1,9 km 4΄΄) το Φεβρουάριο του 2016 με διάρκεια 3 μήνες. Αντίστοιχα προγραμματίζεται η  κατασκευή του δικτύου Χαμηλής Πίεσης συνολικού μήκους περίπου 6 km (2 km Φ 160 και 4 km Φ 125) τον Απρίλιο του 2016 με διάρκεια κατασκευής 4 μήνες. Οι αναφερόμενες υποδομές του δικτύου διανομής, θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο 2016, προκειμένου η τροφοδότηση του Δήμου να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που κοινοποιήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ.

Ο κ.  Βασίλειος Ντούλας από τη δική του μεριά επισήμανε τη σπουδαιότητα των ενεργειών της διοίκησης της  Ε.Π.Α σε συνεργασία με ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ και της απόφασης του ΔΣ  της ΕΠΑ  να προγραμματίσει την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στο δήμο Φαρσάλων. Σημείωσε τη μεγάλη σημασία που θα έχει ένα τόσο μεγάλο έργο υποδομής για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς θα επέλθει εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερη μείωση του κόστους διαβίωσης όπως και παραγωγής. Επιπλέον στους δημότες της πόλης θα προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου τόσο για οικιακή, όσο και για εφαρμογές επαγγελματικές και βιομηχανικές. Τέλος, επισημάνθηκε η μελλοντική προώθηση του φυσικού αερίου σε σύγχρονες γεωργικές χρήσεις μέσω θερμοκηπίων.