Το ποσό των 90 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα διαθέσει το υπουργείο Υγείας μετά τη σημερινή υπογραφή της απόφασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ,θα δοθούν οι παρακάτω τακτικές επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία των ΥΠΕ: 1η ΥΠΕ : 33.156.000, 2η ΥΠΕ: 12.467.000, 3η ΥΠΕ : 6.249.000, 4η ΥΠΕ :11.389.000, 5η ΥΠΕ : 6.768.000, 6η ΥΠΕ: 13.339.000, 7Η ΥΠΕ : 6.632.000

Στο μεταξύ σήμερα έλαβε χώρα υπό τον υπουργό Υγείας κ. Θάνο Δημόπουλο σύσκεψη με τα διοικητικά στελέχη της ΕΙΝΑΠ [Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών –Πειραιώς]. Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά εποικοδομητικής συζήτησης τέθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων με κυρίαρχα θέματα τη χρηματοδότησή τους και την αποπληρωμή των εφημεριών του Γ΄ Τριμήνου.
Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ενημέρωσε ότι προς το τέλος Σεπτεμβρίου είναι έτοιμο να αποδώσει το σύνολο των εφημεριών των νοσοκομείων το οποίο ανέρχεται στα 56,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική δαπάνη των εφημεριών των ιατρών για το Γ΄Τρίμηνο [50,2 εκατομμύρια ευρώ στα Νοσοκομεία και 6 εκατομμύρια ευρώ στο ΠΕΔΥ].

Επίσης αξίζει να επισημανθεί πως το Υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται με το Υπουργείο Οικονομικών για την αύξηση των ορίων δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό των νοσοκομείων και των φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία τους καθώς επιτυγχάνεται ο απρόσκοπτος εφοδιασμός τους με υλικά και φάρμακα.