Σε 220 ανέρχονται συνολικά τα κενά των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών) στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάζουν σήμερα «Τα Νέα» και που συνέταξαν οι αιρετοί εκπαιδευτικοί στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) Δημήτρης Μπράτης και Βασίλης Παληγιάννης προκύπτει ότι τα πλέον σοβαρά προβλήματα θα αντιμετωπίσουν τα σχολεία της Κρήτης και ιδίως του Ηρακλείου, του Πειραιά, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Β' Θεσσαλονίκης.  

Στη Θεσσαλία τα περισσότερα κενά καταγράφονται στο νομό Λάρισας 123 και ακολουθούν Μαγνησία (34), Καρδίτσα (32) και Τρίκαλα (31).

Συνολικά, από τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας λείπουν 1.661 νηπιαγωγοί, 3.640 δάσκαλοι, 1.161 καθηγητές Αγγλικής, 1.019 εικαστικοί, 806 θεατρολόγοι, 793 γυμναστές, 761 μουσικοί, 561 καθηγητές Πληροφορικής, 311 Γερμανικής και 84 Γαλλικής. Αυτές οι ελλείψεις αθροιζόμενες είναι 10.797 κενές θέσεις, στις οποίες πρέπει να προστεθούν 3.000 στην Ειδική Αγωγή και 7.000 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.