Τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι χειμερινές εκπτώσεις για όλα τα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
Οι καταστηματάρχες προαιρετικά μπορούν, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων να αναγράφουν στα προϊόντα όχι μόνο την παλιά και την νέα μειωμένη τιμή, αλλά και το ποσοστό της έκπτωσης. Μάλιστα, εφόσον θα παρέχουν μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των ειδών προς πώληση, θα πρέπει να αναγράφουν στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά (προαιρετικά) την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων -και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.