Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.016.021,74 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επτά εξ’ αυτών αφορούν το νομό Τρικάλων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. περίπου.
Αναλυτικά:
- Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σαρακίνας του Δήμου Καλαμπάκας»   προϋπολογισμού 3.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτυού Π.Ε. Τρικάλων προϋπολογισμού 24.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δαπάνης σύμβασης του έργου αποκατάσταση βατότητας, με χρήση ΙΧ μηχανημάτων, ΠΕ Τρικάλων περιόδου 2015-2016 προϋπολογισμού 79.950 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση της μελέτης του υδραυλικού έργου «Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολογισμού 36.900 ευρώ(με ΦΠΑ)
- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Ι.Μ.. Τιμίου Σταυρού – Κρανιά – Κονάκια» προϋπολογισμού: 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δαπάνης για το έργου: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου για τη μεταφορά νερού σε ποιμνιοστάσια της περιοχής Αγίας Παρασκευής και Γαρδικίου Τρικάλων» προϋπολογισμού: 1.512,90 ευρώ, (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή αίθουσας στον Κορυδαλλό του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 122.400 ευρώ (με ΦΠΑ).