Παράταση δίνεται στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου στις κατοικίες. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014 σχετικά με τη Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ενημερώνει τους Καταναλωτές φυσικού αερίου, τους ωφελούμενους της Δράσης και τους επαγγελματικούς φορείς του τομέα φυσικού αερίου, σχετικά με την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Δράσης, η οποία ανακοινώθηκε στις 30/07/2015 από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Τροποποίηση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα:

Οι ωφελούμενοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ.στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσηςκαι παροχής φυσικού αερίου), έως και τις 14/08/2015. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στην ΕΠΑ έως τις 14/08/2015, θα γίνεται αποδέσμευση του σχετικού ποσού επιχορήγησης.

Μια αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του Άρθρου 8, έως τις 30/09/2015.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των άρθρων 10 και 11, δύναται να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης του άρθρου 11 (ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.), το αργότερο έως τις 23/10/2015. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θεμελιώνει δικαίωμα πληρωμής. Η παραπάνω ημερομηνία αφορά την προσκόμιση παραστατικών και την έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

Η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. θα προβεί άμεσα σε τηλεφωνική και έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού απορροφητικότητας του κονδυλίου της Δράσης».