Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις βγάζει «λαβράκια» όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.

Δικηγόροι, γιατροί, εταιρίες, κα., πιάστηκαν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Αναλυτικά οι υποθέσεις τις οποίες έφερε στο φως η έρευνα της Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:

- Τρείς αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 ευρώ.

- Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές - πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.