Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.273.701,37 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

-«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για την υλοποίηση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 250.000 ευρώ

-Έγκριση διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γεωργικού φαρμάκου αρουραιοκτόνου για καταπολέμηση αρουραίων σε καλλιέργειες του Νομού Καρδίτσας. Προϋπολογισμός 8.000 €.

-«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για διαφημιστική προβολή στην ιστοσελίδα της Ryanair, μέσω της εταιρείας AMS για την προώθηση-προβολή του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και της αεροπορικής σύνδεσής του με το αεροδρόμιο Βρυξελλών (Charleroi)». 105.428,54€

-Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικού Μυοκτονιών, Καταπολέμησης παρασίτων, Απωθητικών Ερπετών 2015. δαπάνη ύψους με ΦΠΑ 20.821,66€.

-Ανάθεση και έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση  «Σχεδίου αύξησης της προστιθέμενης αξίας της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της ίδρυσης μικρών μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προιόντων στην περιοχή του Ε.Π. Πίνδος της ΠΕ Τρικάλων», 21.000€.

-Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα "καταπολέμησης ακρίδων ". 5.000€.

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Ι.Μ. Πέτρας – Άγιος Αθανάσιος Λαμπερού» Προϋπολογισμός έργου: 300.000€.

-Έγκριση δαπανών για την προμήθεια υλικών της Π.Ε. Καρδίτσας. Προϋπολογισμός: 42205,09€.

-Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση ζημιών στο αποστραγγιστικό –αποχετευτικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύνολο δαπάνης 78.800€.

-Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης υπέρ δικαιούχων αγροζημίας για τη διέλευση σωλήνων ύδρευσης, στα πλαίσια της πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», χρηματοδότησης ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ. Προϋπολογισμός  61.693,74€

-Έγκριση δημοπράτησης έργου «Καθαρισμός – κοπή χόρτων οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας Νοτίου Τομέα» προϋπολογισμού 120.000€

-Έγκριση δημοπράτησης έργου «Καθαρισμός – κοπή χόρτων οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας Βορείου Τομέα» προϋπολογισμού 80.000€

-Έγκριση Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού & Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμός του όλου έργου  θα ανέλθει στο ποσό των 357.557€

-Έγκριση αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  έργου: «Αντικατάσταση  δικτύου  σωληνώσεων  πυροσβεστικού  συστήματος  και  πύκνωση  πυροσβεστικών  φωλεών» προϋπολογισμού:  73.800€.

-Έγκριση ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού: 50.000€.

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ>> Προϋπολογισμού: 970.000€.

-Έγκριση ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ»      Προϋπολογισμού: 550.000€.

-Εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση: της παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». Προϋπολογισμού: 24.600€.

-Έγκριση δημοπράτησης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 2.000.000€.

-Έγκριση ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναπλάσεις περιοχών Δήμου Σκοπέλου»- εξέταση των ενστάσεων. Προϋπολογισμός: 379.500€.

-Έγκριση προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης Π. Ε. Μαγνησίας χρήση 2015»  προϋπολογισμού 72.816€.

-Έγκριση διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή βλάστησης στις εθνικές οδούς (Δ. Αλμυρού – Δ. Φερρών)».Προϋπολογισμός:  36.408€.

-«Οριστική κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των φυσικών αποδεκτών, των επιφανειακών απορροών, του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εδαφών κλπ. εντός των διοικητικών ορίων των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για δύο έτη». Προϋπολογισμός: 37.515€.

-Έγκριση Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων συνολικού προϋπολογισμού 364.001,60.

-Έγκριση Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχων για το έργο Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Μcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων» συνολικού προϋπολογισμού 84.554,74€ και της συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του»

-Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού παραγωγής στερεοσκοπικού (3D) οπτικοακουστικού περιεχομένου, για την προβολή και την προώθηση της ευρύτερης περιοχής των Μετεώρων. Προϋπολογισμός: 50.000€.

-Έγκριση προμήθειας σωλήνων και δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» για το υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Προϋπολογισμός: 130.000€.