Δωρεές έγιναν το προηγούμενο διάστημα την Τράπεζα Αγάπης Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής. Συγκεκριμένα προσέφεραν χρήματα οι εξής πολίτες των Τρικάλων:

Γακιας Κων/νος 70 € 

Τσιουτσιας Κων/νος 50 € 

Μητσικού Στέλλα 50 €

Βραντζα Αθήνα 20 €

Το συμβούλιο εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες