Όσοι παραγωγοί του νομού μας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στη παραγωγή Σακχαρότευτλων πρέπει για να προχωρήσει η πληρωμή του Προγράμματος, ο κάθε παραγωγός να υποβάλλει ηλεκτρονικά από τις 15/3/2015 και έως 15/4/2015 Δηλώσεις εφαρμογής για το έτος 2014 και ΕΣΠΔ για το 2015.

Μετά την εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα των δηλώσεων εφαρμογής, του προγράμματος λίπανσης και ΕΣΠΔ, υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής για τη χορήγηση υπηρεσιακού πρωτοκόλλου, εντός 45 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο 342 και στο τηλέφωνο 24310-46342.