Σκέψεις του Συντονιστή της ΕΠΕΚΕ Υγείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Σάκη Παπαδόπουλου κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 – ΥΓΕΙΑ
Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2016 που συζητήσαμε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ( εισηγήσεις Τσακαλώτος, Χουλιαράκης ) αντανακλά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να θέσει προτεραιότητες, μέσα στα δεδομένα της νέας Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με τους δανειστές, της πραγματικής κατάστασης για την εθνική οικονομία και τη ζωή του λαού, του κυβερνητικού σχεδίου παραγωγικής – διοικητικής – αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης. Λαμβάνει υπόψη τα προαπαιτούμενα της 3ης Μνημονιακής Σύμβασης, τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης ( - 1,3% του ΑΕΠ ) και για το 2016, αλλά με υποχρέωση χαμηλού Πρωτογενούς Πλεονάσματος 0,5% του ΑΕΠ και επιδιώκει :
1. Εφαρμογή δράσεων για τη καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης ( κάρτα υγείας ανασφάλιστων, σταδιακή εφαρμογή από 1-4-16 του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο, κάρτα μετακίνησης ανέργων, θέρμανση, στέγαση, συμπράξεις για τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά και την αγροτική παραγωγή που θάβεται στα θύματα της κρίσης- σε ιδρύματα- σε συσσίτια- στις αγορές χωρίς μεσάζοντες, σχολικά γεύματα υγιεινά στα δημοτικά σχολεία… )
2. Προώθηση μιας εμβληματικής Αλλαγής στην Υγεία ( οργάνωση Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας με διεπιστημονική ομάδα και οικογενειακούς γιατρούς, Δομές στις γειτονιές – Μονάδες Αναφοράς, επίσπευση προσλήψεων και απλοποίηση της διαδικασίας, δημιουργία Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και αποτελεσματικό σύστημα επείγουσας περίθαλψης – εφημερίας Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων – Μονάδων ΠΕΔΥ – ΕΚΑΒ )
3. Στήριξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εντατικοποίηση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων του, βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου…
Πως θα γίνουν αυτά που αποδεικνύουν τις κοινωνικές σας προτεραιότητες, όταν ο Κρατικός Προϋπολογισμός των Κοινωνικών Δαπανών του 2016, ανέρχεται μόλις σε 13,973 εκατ. ευρώ ( έναντι 14,450 εκατ. ευρώ το 2014 και 14,489 εκατ. ευρώ το 2015 ) ; ανέφερε στη συνεδρίαση ο κ.Βορίδης.
Ο Προϋπολογισμός του 2015 αυξήθηκε κατά 558 εκατ. ευρώ ( έναντι στόχου για 13,931 εκατ. ευρώ ), λόγω ενίσχυσης από το αποθεματικό κυρίως για :
4. Τη καταβολή του ΕΚΑΣ σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων ( 70.000 )
5. Τη πρόσθετη επιχορήγηση στα Νοσοκομεία ( 150 εκατ. ευρώ ), ως αντιστάθμισμα της μειωμένης χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ
6. Την ανθρωπιστική κρίση
Μελετώντας γιαυτό όλα τα δεδομένα του Προσχεδίου, διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνητικοί στόχοι για την επέκταση των προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η εμβληματική Αλλαγή στην Υγεία, μπορούν να στηριχθούν από :
7. Την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Κράτους, με στόχο τη σημαντική μείωσή τους έως τα τέλη του 2016 και προτεραιότητα την Υγεία ( 1682 εκατ. ευρώ οφειλές στον ΕΟΠΥΥ, 1179 εκατ. ευρώ στα Νοσοκομεία ), τη Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση ( 2457 εκατ. ευρώ οφειλές τον Ιούλιο του 2015 προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλήν ΕΟΠΥΥ ). Τούτο συνεπάγεται ότι στον Προϋπολογισμό του 2016 θα εγγραφούν οι απαραίτητες πιστώσεις, όπως αναφέρει το Προσχέδιο.
8. Την κυβερνητική απόφαση για αύξηση της επιχορήγησης των Νοσοκομείων κατά 300 εκατ. ευρώ και τη πλήρη κάλυψη των σχεδιασμένων προσλήψεων και αποτελεσματικού συστήματος εφημεριών τους
9. Την επιχορήγηση των επιδομάτων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας
10. Την επανεξέταση της ανάγκης του ΕΟΠΥΥ για ανάθεση σε ιδιώτες παρόχους, ανά Περιφέρεια, εάν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ τεκμηριώνουν ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων των Δημόσιων Δομών επιτρέπει τη μετακίνηση πόρων σε αυτές
11. Τον νέο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ, με εξορθολογισμό δαπανών ( για διαγνωστικές εξετάσεις, Ιδιωτικές Κλινικές, φυσικοθεραπείες, φάρμακα, επιθέματα, κολοστομίες, καθετήρες, υγειονομικό υλικό, σπατάλες, κακοδιαχείριση, υπερτιμολογήσεις, ανεπαρκείς ελέγχους )
12. Την απόδοση στο δημόσιο σύστημα υγείας της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη όλων των Φορέων από 4% σε 6%, με εκτιμώμενη απόδοση 352 εκατ. ευρώ το 2015 και 714 εκατ. ευρώ το 2016
13. Την αύξηση των ιδίων εσόδων των Νοσοκομείων με ισοδύναμες παρεμβάσεις, κι όχι με την επαναφορά του 5ευρω
14. Την διείσδυση των γενοσήμων και στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς στο 60% μέχρι τα τέλη του 2016
15. Τη πλήρη εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων με επαναξιολόγησή τους
16. Τη γενίκευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τεκμηριωμένα πρωτόκολλα, τη πάταξη της αντιδεοντολογικής συνταγογράφησης
17. Τη καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Αρχείου ασθενών
18. Την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών
19. Την ριζική αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας των Νοσοκομείων
20. Τη συγκρότηση νέου συστήματος Διοίκησης των Νοσοκομείων, των ΥΠΕ, του ΕΣΥ, με αξιοκρατικά κριτήρια και ευθύνες ορθολογικής διαχείρισης, εξαφάνισης των συναλλαγών, εξοικονόμησης πόρων
21. Την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων
22. Τη σωστή τιμολόγηση των φαρμάκων
Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Προϋπολογισμός του 2016, για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές κυβερνητικές προτεραιότητες, απαιτεί και πρόσθετα κονδύλια από τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους και την ιεράρχηση των προσλήψεων με προτεραιότητα στην Υγεία, και συνολικές δράσεις εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, απαιτεί τη συνολική επιτυχία του Παράλληλου κυβερνητικού Προγράμματος επανεκκίνησης της οικονομίας, στήριξης της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας παραγωγής ποιοτικών και φθηνών γενοσήμων, επανακατάκτησης της εσωτερικής αγοράς, παραγωγικής – διοικητικής – αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης.
Σάκης Παπαδόπουλος
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Τρικάλων