Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Καλαμπάκας» του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόκειται για την εταιρία «ΑΛΦΑΕΡΓΟΣΠΟΡΤ», με ποσοστό έκπτωσης 50,92%.

Θα ακολουθήσει η έγκριση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.