Στην πρόσληψη 14 υπαλλήλων κινείται το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.
Προσλαμβάνονται με συμβάσεις διάρκειας εννέα μηνών, απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με κριτήρια ΑΣΕΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης των θέσεων, προκειμένου να διοριστούν στον διαγωνισμό.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένω γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

workenter.gr