Ο Δήμος Φαρκαδόνας συμμετέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ανακύκλωση μπλε κάδων που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωση Ε.Ε.Α.Α. σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Π.Α.Δ.Υ.Θ. ΑΕ και δημοσιεύει την σχετική αφίσα.
Στα πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Καθαριότητας θα διαβιβάσει στους δημότες χρήσιμο ενημερωτικό υλικό μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας.