Την ένταξη δύο έργων του Δήμου Μετεώρων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε στις 2 Αυγούστου ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου Γ. Πατρίκιος.
Πρόκειται για τα έργα:
-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας (Μετεώρων), προϋπ. 123.644,01 € και
-Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Καλαμπάκας (Μετεώρων), προϋπ. 55.446,39 €
Όπως σημειώνεται στην απόφαση, για την εκτέλεση των εν λόγω έργου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων.

tameteora.gr