Ως βηματοδοτικό κέντρο αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων.  Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της διοίκησης "δημοσιεύτηκε  το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1273/10 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, που αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών."
Να θυμίσουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχε υπάρξει ΕΔΕ και δικαίωση για το Νοσοκομείο για τις επεμβάσεις τοποθέτησης βηματοδότη.