Το ποσό των 437.570 ευρώ θα δοθεί στους τέσσερις δήμους των Τρικάλων από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στον Δήμο Τρικκαίων θα δοθούν 280.670 ευρώ, στον Δήμο Καλαμπάκας 71.880 ευρώ, στον Δήμο Πύλης 42.210 ευρώ και στον Δήμο Φαρκαδόνας 42.810 ευρώ.
Το ποσόν προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και κατατίθεται υπέρ των δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.