Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον η εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Καλαμπάκα μετά και την επίσημη ένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής για την περίοδο 2017-2021 από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ.
Αυτό προκύπτει κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το Δήμο Καλαμπάκας που με βάσει σχετική ενημέρωση της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ  αναφέρει χαρακτηριστικά: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η περιοχή μας εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής για την περίοδο 2017-2021.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως διαχειριστής των Δικτύων Διανομής, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, για την κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών, για την εγκατάσταση των μετρητικών διατάξεων των Τελικών Πελατών, καθώς και για την εγκατάσταση του σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου".